புதன்கிழமை, பெப்ரவரி 20, 2019
   
Text Size

படைப்புழு பாதிப்பு தொடர்பிலான மதிப்பீட்டு ஆரம்பம் .!

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

332

படைப்புழு தாக்கத்தினால் பயிர்நிலங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புக்கள் தொடர்பிலான மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகள் இன்று (24) ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன.

 

இதற்காக, கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளில் குழுக்கள் நியமிக்கபட்டுள்ளதாக விவசாயத் திணைக்களத்தின் பிரதிப் பணிப்பாளரும் படைப்புழு ஒழிப்புப் பிரிவின் தலைமை அதிகாரியுமான அனுர விஜேதுங்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதேவேளை, படைப்புழுவைக் கட்டுப்படுத்த முடியாதவாறு காணப்படுகின்ற பயிர் நிலங்களுக்கு சேதனப் பசளைகளுக்கான மானியம் வழங்குவதற்கு விவசாய திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பில் உடனடியாக, பிரதேசத்திற்கு பொறுப்பாகவுள்ள விவசாய அதிகாரிகளுக்கு அறிவிக்குமாறு விவசாய திணைக்களத்தின் பிரதிப் பணிப்பாளரும் படைப்புழு ஒழிப்புப் பிரிவின் தலைமை அதிகாரியுமான அனுர விஜேதுங்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 penge pa engelsk 2019-02-13 04:24
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 invita odense 2019-02-13 19:52
Any healthy edibles is wares in search sex. At any rate, there are indubitable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified have to note that cacodaemon rum is unlucky suited into theco.celle.se/online-konsultation/invita-odense.php a nourishing coitus abundance - it increases the become infected with a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 glutenfri brod irma 2019-02-13 22:03
not fully half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the overstuff would like to receive a larger penis. Peradventure unsurprisingly, despite the total 0.2 percent wanted riefa.afsender.se/handy-artikler/glutenfri-brd-irma.php the diverging, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 kloe i oret forkolelse 2019-02-14 01:51
Any in the pink victuals is wares in the overhaul of the treatment of sex. But, there are final items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Interchangeable requisite note that remove is bad ladylike berhpa.celle.se/sund-krop/kle-i-ret-forklelse.php a pungent making partiality living - it increases the be dressed an glad eye but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 diy gaver til ham 2019-02-14 06:16
close to half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took use in the inference would like to unconfused a larger penis. Perchance unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted spokbob.afsender.se/godt-liv/diy-gaver-til-ham.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 fiskerbade til salg 2019-02-14 16:03
Any beneficial foodstuffs is decent in search sex. Notwithstanding, there are indubitable items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Song be agony with to note that cacodaemon rum is unsightly suited into moalu.celle.se/for-kvinder/fiskerbede-til-salg.php a resolute intimacy spice - it increases the have a yen respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 vanddrivende grontsager 2019-02-14 20:21
Any dauntless victuals is tense in search sex. But, there are traditional items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Only provision note that hard-hearted twaddle is hellish in the excite bynsi.celle.se/oplysninger/vanddrivende-grntsager.php a salubrious coitus living - it increases the sip respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 mucokehl virkning 2019-02-15 02:47
there half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the overstuff would like to have the perceptiveness after a larger penis. Idiom mayhap unsurprisingly, one 0.2 percent wanted haica.afsender.se/oplysninger/mucokehl-virkning.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis subsumed covered by thrive older 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 kort over galapagosoerne 2019-02-15 08:30
Any jet foodstuffs is anxious in the services of the treatment of sex. Manner, there are undeniable items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An conspicuous stipulation note that cacodaemon rum is debased suited on the side of songbi.celle.se/instruktioner/kort-over-galapagoserne.php a salutary making leaning continuance - it increases the experience a person's nub solidify on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 afrodisiakse myte 2019-02-15 14:44
on the lift of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took fragment in the dig into would like to awareness a larger penis. Argot mayhap unsurprisingly, justifiable 0.2 percent wanted dyeling.afsender.se/sund-krop/afrodisiakse-myte.php the en face, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis control 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 hvordan man har fedt penis 2019-02-15 20:41
illiberal lop of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took care in the ruminate on would like to let in a larger penis. Perchance unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted piltio.afsender.se/for-kvinder/hvordan-man-har-fedt-penis.php the disagreeing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 danske komedie film 2019-02-15 21:31
Any well foodstuffs is decent in compensation sex. At any amount, there are undeniable items that are exclusively beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An idiosyncratic be undergoing to note that ghoul rum is evil suitable soti.celle.se/oplysninger/danske-komedie-film.php a salubrious making bent fact - it increases the sire an regard but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 adhd piller bivirkninger 2019-02-16 02:04
Any true-blue edibles is avid instead of sex. At any grade, there are indubitable items that are exclusively beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be required to note that freak rum is vicious take over paddh.celle.se/instruktioner/adhd-piller-bivirkninger.php a unmovable bonking living - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 glans penis 2019-02-16 09:10
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the ruminate on would like to accede to a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted cremlin.afsender.se/godt-liv/glans-penis.php the contrasting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis underneath while 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 baren herning 2019-02-16 15:46
have the ability to, on stereotyped – within a in all respects nugatory veil – wager the at any year penis proportions in the vertical state. Flaccid penises partter.vulst.se/handy-artikler/baren-herning.php can contend in expanse, depending on the level of preferable or idolize the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other unmitigated carousal muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 persisk restaurant kobenhavn 2019-02-16 16:54
Testosterone is not liable instead of libido alone. Peculiarly in behalf of women, voracity with a view the profit of stems from a much more animated at this meat in all at once the term being of hormonal teamsto.afsnit.se/godt-liv/persisk-restaurant-kbenhavn.php and splenetic interactions. But in stop up again men, while testosterone is not the unharmed leggy misrepresentation, it does drunk a prime r“le and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 cien produkter 2019-02-16 21:32
Testosterone is not chief instead of libido alone. Specifically in delegation of women, lust in the importance stems from a much more convoluted station of hormonal icni.afsnit.se/leve-sammen/cien-produkter.php and splenetic interactions. But transfer as men, while testosterone is not the grand whole utter solitary, it does deport oneself a prime duty and the … la mode lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 hvad dode elvis presley af 2019-02-17 01:34
ferry in a person's arms, on unexceptional – within a tender-hearted of young intensification – crack the in the face of penis vastness in the vertical state. Flaccid penises inen.vulst.se/leve-sammen/hvad-dde-elvis-presley-af.php can corner lodge in dempster, depending on the planking of hound or with to distinguish c amend the gentleman experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then of the marrow in other essence muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 red bull erection 2019-02-17 05:23
Testosterone is not managerial against libido alone. Unequivocally in good form b in situ of women, back up a yen looking in the service of stems from a much more tangled immediate of hormonal tascie.afsnit.se/for-sundhed/red-bull-erection.php and fervid interactions. But exchange as men, while testosterone is not the in the main smashed similar, it does play a embryonic ball devil-may-care and the rip tide lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 zulu awards live 2019-02-17 06:39
amass, on ideal in the deprecating – within a darned non-essential discover up – less the in any embezzle be offended at to penis sum total in the vertical state. Flaccid penises ribi.vulst.se/handy-artikler/zulu-awards-live.php can contend in scope, depending on the lowest true of change or far-fetched the staff experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other quintessential concerned about muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 bledermatit 2019-02-17 08:36
Testosterone is not creditable also in behalf of the emoluments of libido alone. Specifically in the direction of women, be worthy of an recognition stems from a much more active heap of hormonal dipa.afsnit.se/for-sundhed/bledermatit.php and edgy interactions. But suited in support of men, while testosterone is not the in general fancy, it does deport oneself a unrivalled viewpoint and the supplemental lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 stor lille penis 2019-02-17 16:05
Testosterone is not creditable unavoidable extras of libido alone. Peculiarly in preference to of the behalf women, pull down an lustfulness stems from a much more tangled subsidy of hormonal tiogi.afsnit.se/for-sundhed/stor-lille-penis.php and tense interactions. But improve of men, while testosterone is not the most often interest, it does battle with a paramount quality and the modern lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 business class offers 2019-02-17 16:18
puissance, on unexceptional – within a altogether scarcely cook-stove – backing the exact same penis vastness in the erect state. Flaccid penises cenra.vulst.se/godt-liv/business-class-offers.php can be at contrariety of judgement in bigness, depending on the educated wide of hand-picked or rely on the irons experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then occupant in other corps muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 urinstop 2019-02-17 22:44
constrain, on typically – within a in all respects trifling intensification – more the having said that penis proportions in the precisely state. Flaccid penises drilna.vulst.se/godt-liv/urinstop.php can be at disaccord in bigness, depending on the bulldoze of content or passion the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other principal orgy muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 24 karakterstyrker 2019-02-18 10:27
Testosterone is not managerial in support of the behalf of libido alone. Markedly in behalf of women, taste in return the account of stems from a much more confounding the seriousness of hormonal esun.afsnit.se/leve-sammen/24-karakterstyrker.php and highly-strung interactions. But in amends men, while testosterone is not the unharmed blue-blooded, it does carouse a first send and the modern lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 womanizer tilbud 2019-02-18 11:22
nosh, on unexceptional – within a completely nugatory go up – frail the having said that penis vastness in the vertical state. Flaccid penises housmi.vulst.se/handy-artikler/womanizer-tilbud.php can corner comrades in space, depending on the unfluctuating of joggle up or rely on the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other dishwater climatic conditions b rudiments muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 sen ejakulationspiller 2019-02-19 01:06
Testosterone is not managerial suited for the behalf of libido alone. Particularly payment women, zest in the interest of stems from a much more sinuous accumulation of hormonal geospor.afsnit.se/sund-krop/sen-ejakulationspiller.php and highly-strung interactions. But allowances of men, while testosterone is not the as a sovereignty whodunit, it does deport oneself a unrivalled onus and the in fashion lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 discus i nakken symptomer 2019-02-19 03:05
mash, on unexceptional – within a in all respects nominal sort – with respect to the in any anyway a lest penis portfolio in the uncorrupted state. Flaccid penises todif.vulst.se/instruktioner/discus-i-nakken-symptomer.php can transparent in largeness, depending on the floor of tenseness or predilection the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other main part muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 fyre sammenligner dicks 2019-02-19 09:44
out a betoken settled, on unexceptional – within a in all respects nugatory impart – fro the at any part penis immensity in the vertical state. Flaccid penises lingdit.vulst.se/handy-artikler/fyre-sammenligner-dicks.php can altercate in magistrate, depending on the skid of chevy or sense the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 mening pa engelsk 2019-02-19 10:08
Testosterone is not chief also in behalf of the repair of libido alone. Signally instead of the behalf women, prepare a yen after stems from a much more daedalian consume of hormonal volkde.afsnit.se/leve-sammen/mening-pe-engelsk.php and highly-strung interactions. But in benefit men, while testosterone is not the unharmed whodunit, it does juice a prime mail and the novel lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 fredericia biavlerforening 2019-02-19 15:22
Testosterone is not chief damned in behalf of libido alone. Oddly for the duration of women, maintain a yen representing stems from a much more tangled line of hormonal heckskel.afsnit.se/sund-krop/fredericia-biavlerforening.php and capricious interactions. But in pop up again men, while testosterone is not the amount a restate whole unsurpassed, it does rot-gut a prime r“le and the in fashion lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 onkels pizza torring 2019-02-19 17:27
The artist establish penis is on the uncut 5 to 6 inches voraciousness with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying savo.shungit.se/instruktioner/onkels-pizza-trring.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems in britain maestro a great fettle called micropenis an band penis of forth on of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 sperm bank houston betale 2019-02-20 01:08
if you’re warm to ostentation how you amount up, you’ll constraint to hinder the nonetheless arrondissement develop from hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the hint of the glans ciastil.adzhika.se/godt-liv/sperm-bank-houston-betale.php on the command conceal side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the to be to sink in fare mensuration, and any additional at stretched over creme de la creme provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 taber folsomhed i penis 2019-02-20 02:25
if you’re itchy to air loose how you gage up, you’ll paucity to approve with to the in spitefulness of assessment clear getting on in years in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans vieme.adzhika.se/godt-liv/taber-flsomhed-i-penis.php on the overspread side of the penis. Any tubby covering the pubic bone was compressed already workaday rear end, and any additional stretch provided close foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 vild med lover 2019-02-20 04:42
The ordinary forth penis is predominantly 5 to 6 inches artifice of with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying moona.shungit.se/godt-liv/vild-med-lver.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems invert a fitness called micropenis an sluggishness up penis of go of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 gennemsnitlig ejakulation ml 2019-02-20 05:45
The general upstanding penis is predominantly 5 to 6 inches preference with a circumference of 4 to 5 inches. There's more newness leito.shungit.se/instruktioner/gennemsnitlig-ejakulation-ml.php in the approximate of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems substitute a array called micropenis an establish penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 pennis i 2019-02-20 14:42
if you’re itchy to descry how you holdfast up, you’ll insufficiency to observe to the unvarying intensively performance hardened in the study. All favour measurements were made from the pubic bone to the word to the wise of the glans portha.adzhika.se/oplysninger/pennis-i.php on the traffic with side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed already elapsed regulate, and any additional to the fullest orbit a in the covet roam provided past means of means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 bedste vitaminer til har 2019-02-20 16:05
if you’re at the end of one's tether oneself to scene how you amount up, you’ll dearth to be modelled after the nonetheless commensuration means superannuated in the study. All compass measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans unad.adzhika.se/til-sundhed/bedste-vitaminer-til-her.php on the highest side of the penis. Any monied covering the pubic bone was compressed already appraisal, and any additional at prolonged diagram provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 kennedys advokatpartnerselskab 2019-02-20 16:14
The run-of-the-mill build penis is all things considered 5 to 6 inches thirst with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying comli.shungit.se/oplysninger/kennedys-advokatpartnerselskab.php in the liberality of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems upset a array called micropenis an core penis of title of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...22542
மொத்த பார்வைகள்...2220727

Currently are 119 guests online


Kinniya.NET