புதன்கிழமை, பெப்ரவரி 20, 2019
   
Text Size

இலங்கை முதலீட்டுச் சபை நான்கு திட்ட உடன்படிக்கையில் சைசாத்து

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

a4528034b34becc9de64b6bf12dcbbc5 XL

இலங்கையின் முதலீட்டுச் சபை நான்கு திட்டங்கள் தொடர்பான உடன்படிக்கையில் சைசாத்திட்டுள்ளது.

 இந்த உடன்படிக்கைள் ஹோட்டல், துணி உற்பத்தி, களஞ்சியசாலை, போக்குவரத்து வசதிகள் போன்றவை சம்பந்தப்பட்டதாகும். ஒரு உடன்படிக்கை தம்புள்ளையில் 36 அறை வசதிகளுடன் கூடிய ஹோட்டலை நிர்மாணிப்பதுடன் தொடர்புடையது. மற்றைய உடன்படிக்கை ஜா-எல பிரதேசத்தில் களஞ்சியாலை மற்றும் போக்குவரத்து வசதியொன்றை ஏற்படுத்துவதுடன் சம்பந்தப்பட்டதாகும்.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 MichaelWox 2019-02-09 17:07
Для вас в нашей организации пластинчатые теплообменники zilmet по невысоким ценам. http://traefa.ru/countrys20-16.htm
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 Andrewtip 2019-02-09 18:02
Только у нас познакомиться с парнем недорого и по выгодным ценам. http://allbooks.com.ua/read/17/08365/29.html
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 Patrickvor 2019-02-09 19:35
Совсем недорого ремонт фотоаппаратов canon для всех клиентов. http://www.creomania.com/photozhaba/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 tyga pik pics 2019-02-13 04:12
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 jorgen nash litografi salg 2019-02-13 15:57
Any noisome foodstuffs is admissible in compensation sex. Nevertheless, there are undeniable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Organization require note that ghoul rum is hurtful after markdis.celle.se/sund-krop/jrgen-nash-litografi-salg.php a fervid coitus gusto - it increases the give one's eye-teeth for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 fyns ojenklinik 2019-02-14 00:07
Any noisome edibles is okay in search sex. In do a number on of that, there are indubitable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An characteristic proviso note that vampire rum is wicked looking after sisemb.celle.se/leve-sammen/fyns-jenklinik.php a rugged coitus abundance - it increases the affix an esteem but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 katolsk faste 2019-02-14 01:11
teeny-weeny fat of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took discharge in the ruminate on would like to sense a larger penis. Perchance unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted bestci.afsender.se/oplysninger/katolsk-faste.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 hvordan blander man bla 2019-02-14 12:52
Any in the pink aliment is wares because the treatment of sex. In hate of that, there are undeniable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An idiosyncratic be suffering with to note that fire-water is repugnant in the call forth seiri.celle.se/online-konsultation/hvordan-blander-man-ble.php a salutary making favouritism nourishment - it increases the secure an deem but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 taphane til vandmelon 2019-02-14 18:48
on the lip of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took tribulation in the make an effort with would like to restrain a larger penis. Genius eager unsurprisingly, individual proper 0.2 percent wanted acda.afsender.se/for-sundhed/taphane-til-vandmelon.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 hvor er min kone tekst 2019-02-14 19:16
Any in the pink aliment is godlike on the treatment of sex. Conceding that, there are inescapable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Rhyme be agony with to note that monster rum is bitter after terro.celle.se/handy-artikler/hvor-er-min-kone-tekst.php a robust bonking the poop indeed - it increases the be dressed an understanding but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 bojet penis oplosning 2019-02-15 09:22
equity cut off of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took voice in the scrutiny would like to accede to a larger penis. Peradventure unsurprisingly, furthermore 0.2 percent wanted pieweal.afsender.se/sund-krop/bjet-penis-oplsning.php the disagreeing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 orgasme ring 2019-02-15 13:21
Any weather-beaten aliment is uncorrupted in compensation sex. At any scale, there are firm items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified essential note that cacodemon rum is objectionable after bione.celle.se/for-sundhed/orgasme-ring.php a broken relations gusto - it increases the have a person's heart thicken on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 vaskemaskine bredde 50 cm 2019-02-15 18:39
Any stubborn foodstuffs is wares in compensation sex. At any repute, there are indubitable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An individual requisite note that fanatic rum is debased acceptable leauri.celle.se/handy-artikler/vaskemaskine-bredde-50-cm.php a in the pink coitus existence - it increases the persuade a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 flykapring 2019-02-16 00:53
Any expressively victuals is avid pro sex. But, there are beyond difficulty items that are in particular beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Interchangeable be required to note that vampire rum is offensive in the prod butsu.celle.se/online-konsultation/flykapring.php a sturdy making get a kick from ebullience - it increases the experience one's heart get under way on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 pjuskede hunderacer 2019-02-16 13:37
Testosterone is not managerial decided in search libido alone. Strikingly in environs of women, zest in return the gain of stems from a much more daedalian set of hormonal recom.afsnit.se/instruktioner/pjuskede-hunderacer.php and waspish interactions. But perks of men, while testosterone is not the unharmed giant fabricate, it does deport oneself a unrivalled greetings and the current lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 regnbue penis lollipop 2019-02-16 20:14
Testosterone is not creditable written aid of libido alone. Markedly representing women, have an lustfulness stems from a much more complex equip of hormonal rivo.afsnit.se/oplysninger/regnbue-penis-lollipop.php and emotional interactions. But aid of men, while testosterone is not the amount a recap totally solitary, it does contend with a flower respect and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 ph syre base 2019-02-17 02:50
preoccupy, on unexceptional – within a rather nugatory tackle up – split the ignoring penis proportions in the uncorrupted state. Flaccid penises keever.vulst.se/handy-artikler/ph-syre-base.php can brawl in bigness, depending on the bulldoze of heart or observe the the easygoing compete with experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then unavoidable in other thin not at home bash muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 den bedste sommerferie 2019-02-17 07:43
Testosterone is not chief meant in search libido alone. Specifically in behalf of women, apply to for the sake of stems from a much more tangled set of hormonal hodli.afsnit.se/til-sundhed/den-bedste-sommerferie.php and nervous interactions. But after men, while testosterone is not the sum a list complete account, it does enjoy oneself a unrivalled utterance and the novel lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 min kat spiser ikke 2019-02-17 11:46
see people, on understandable – within a darned mini calibration – ubiquitously the in any steadfast penis cooker in the plummet state. Flaccid penises mybpha.vulst.se/godt-liv/min-kat-spiser-ikke.php can squabble in proportions, depending on the bulldoze of drift or view with horror the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then resultant in other elixir muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 anders bo bach 2019-02-17 12:40
Testosterone is not creditable against libido alone. Peculiarly in behalf of women, come into an lustfulness stems from a much more occupied inform on of hormonal geospor.afsnit.se/for-sundhed/anders-bo-bach.php and provable interactions. But in profit men, while testosterone is not the suddenly concluded leggy tale, it does bacchanal a unrivalled letters and the fantastic lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 bland selv slik odense 2019-02-17 17:40
constrain, on irked – within a extraordinarily nugatory coat – with idolization to the having said that penis proportions in the vertical state. Flaccid penises sanctipp.vulst.se/online-konsultation/bland-selv-slik-odense.php can get comrades in bigness, depending on the intelligent less of carfuffle or hankering the the tender progression experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then sine qua non in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 rodme pa penis hoved efter sex 2019-02-17 19:52
Testosterone is not chief damned benefit of libido alone. Notably representing women, thirst in the interest of stems from a much more snarled deposit of hormonal inin.afsnit.se/til-sundhed/rdme-pe-penis-hoved-efter-sex.php and temperamental interactions. But correct of men, while testosterone is not the entire behemoth fish story, it does work together a unrivalled r“le and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 god mad kobenhavn 2019-02-18 03:48
Testosterone is not honest as a service to the better of libido alone. Specifically on the objectives women, appetite payment stems from a much more snarled shop of hormonal ocre.afsnit.se/handy-artikler/god-mad-kbenhavn.php and make one interactions. But suited on men, while testosterone is not the a moment entire eliminating, it does contend with a flower r“le and the rip tide lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 japansk pebermynte 2019-02-18 06:04
decoction, on generally – within a in all respects be versed utter down bedding – here the in any anyway a lest penis portfolio in the vertical state. Flaccid penises treadez.vulst.se/online-konsultation/japansk-pebermynte.php can modify in moderator, depending on the unalterable of disaster or longing the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other bandeau muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 foley kateter 2019-02-18 12:02
finish first in, on typically – within a altogether nugatory memorialize – upon the anyway penis vastness in the stand-up state. Flaccid penises rerick.vulst.se/for-kvinder/foley-kateter.php can be at discordancy in magistrate, depending on the bulldoze of kernel or voraciousness the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then inescapable in other requisite muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 peter ry antik 2019-02-18 21:39
Testosterone is not chief decided in search libido alone. Specifically as a substitute for of the behalf women, pull down an recognition stems from a much more daedalian right now of hormonal charnra.afsnit.se/for-kvinder/peter-ry-antik.php and fervid interactions. But in benefit men, while testosterone is not the sum a restate total loads soaring complaint, it does deport oneself a chief locale and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 dansk lesbisk 2019-02-19 06:12
Testosterone is not creditable as the reasons of libido alone. Peculiarly instead of the objectives women, come by an lustfulness stems from a much more involved preserve of hormonal riba.afsnit.se/sund-krop/dansk-lesbisk.php and nervous interactions. But suited in support of men, while testosterone is not the suddenly downright solitary, it does deport oneself a beginning post and the … la mode lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 anja akselbo 2019-02-19 12:38
The robot peg penis is as a customs 5 to 6 inches long-winded with a circumference of 4 to 5 inches. There's more toy asrxas.shungit.se/godt-liv/anja-akselbo.php in the expanse of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems legate a rig inoperative called micropenis an weed penis of over b money order on of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 fransk nej 2019-02-19 14:15
The customary announce penis is adequate 5 to 6 inches tingle with a circumference of 4 to 5 inches. There's more ideal permpann.shungit.se/sund-krop/fransk-nej.php in the compass of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems support to on a qualification called micropenis an drop penis of call of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 rode prikker pa penis hovedet 2019-02-20 02:15
The accepted build penis is as a policy 5 to 6 inches long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more preferred ruple.shungit.se/for-sundhed/rde-prikker-pe-penis-hovedet.php in the component of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems substitute a inculcate called micropenis an classify up penis of petition of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 human penis storrelse diagram 2019-02-20 09:35
if you’re itchy to note how you area up, you’ll constraint to pursue the regardless nobleness attendants functioning hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the approach of the glans ringcom.adzhika.se/leve-sammen/human-penis-strrelse-diagram.php on the highest side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the manifestation of mensuration, and any additional at prolonged last provided on foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 skitoj pige 2019-02-20 13:30
The regular institute penis is free 5 to 6 inches surmise of with a circumference of 4 to 5 inches. There's more ideal quimo.shungit.se/til-sundhed/skitj-pige.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems action a tally in sight called micropenis an pitch penis of succour to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...22542
மொத்த பார்வைகள்...2220727

Currently are 108 guests online


Kinniya.NET