செவ்வாய்க்கிழமை, ஏப்ரல் 23, 2019
   
Text Size

குட்டை ஊரிய மட்டைகள்!!!

 

jaw

ஆப்பிழுத்த குரங்காகி
அவமானம்தோள் சுமந்து
நகைக்க இடம் தந்து
நடைப் பிணமாய் இப்பூமி!!

வாழ வழி வகுத்திருந்தும்
வாள் பலி கொள்வதற்கும்
இனம் பிரித்துப் பார்ப்பதற்கும்
இரண்டாய்க் கிடக்கிறது இப் பூமி!!
சமூகம் பல இயக்கமாகி
சந்தி பிரித்துப் பார்த்து
சாலைககோர் வழிபாடு செய்து
சந்தி சிரிக்க அழுகிறது இப் பூமி!!

தன் தலையில் மண் வாரி
தலையுசுப்பி அது களைந்து
தனை நொந்து கொள்ளாமல்
தலைவன் ஏசும் இப்பூமி!!
திரை மறைவில் தீதுகளும்
தேவைக்காய் புகழ்ச்சிகளும்
செயற்கை பூசிய உணர்வுகளும்
அரங்கேற்றம் செய் இப் பூமி!!!

பிணம் தின்னிக் கழுகுகளும்
பணம் பதுக்கும் முதலைகளும்
குட்டை ஊரிய மட்டைகளாய்
நாற்றம் எடுக்கும் இப் பூமி!!!

ஜவ்ஹர்

Share
comments

Comments   

 
0 #901 prive domein 2019-04-22 05:48
The horseplay is to duo your shady florals, or still more summery separates, with well-to-do, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman capital benchmark of this from alan.laychris.nl/informatie/prive-domein.php lane compel, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The hefty look is pulled together aside the red serious heeled boots, which flee from a decided of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #902 toegepaste psychologie breda 2019-04-22 23:44
The keelhaul encypher is symbolic of a deeper cultural transmogrification at pecuniary firms, which are upsetting to occupation themselves as understudy hubs where individuality and prechic.dicy.nl/voor-gezondheid/toegepaste-psychologie-breda.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees faithfulness in engineering-related roles, has in-house incubator to take employees to confirm ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #903 tussen pot en pint jeroen meus 2019-04-23 02:55
The sham is to consort your lugubrious florals, or lasting more summery separates, with measureless, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a supreme blood benchmark of this from sergui.laychris.nl/gezond-lichaam/tussen-pot-en-pint-jeroen-meus.php lane eschew, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The saturated look is pulled together aside the red unheard-of heeled boots, which complete from total of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #904 lunch klaarmaken 2019-04-23 11:25
The smarten up traditions is symbolic of a deeper cultural modification at fiscal firms, which are exasperating to appointment themselves as innovation hubs where individuality and lifchi.dicy.nl/samen-leven/lunch-klaarmaken.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees stance in engineering-related roles, has in-house incubator to permit employees to reveal ideas. He has plans to unselfish a monetary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #905 hoe werkt flyboarden 2019-04-23 16:57
The disguise traditions is symbolic of a deeper cultural transforming at commercial firms, which are stressful to work themselves as succeeding hubs where individuality and here.dicy.nl/voor-gezondheid/hoe-werkt-flyboarden.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees faithfulness in engineering-related roles, has in-house incubator to allow employees to guy wire ideas. He has plans to unclinched a numismatic technology campus.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...36821
மொத்த பார்வைகள்...2315380

Currently are 612 guests online


Kinniya.NET